Palvelemme paikallisesti - Vi betjänar lokalt

 

Paikallisuusajatteluun kuuluu mahdollisuus tavata kasvotusten ja vaihtaa yritstoiminnan kuulumisia. Näin pysymme mukanasi muutoksissa ja pystymme auttamaan ennakoivasti. Olemme joustavia ja voit sopia kanssamme tositeaineiston toimittamisesta sinulle sopivalla tavalla.

 

I idén om att betjäna lokalt ingår att det ska vara möjligt att enligt önskemål träffas och utväxla ord kring verksamheten. På så vis hänger vi med i utvecklingen och kan stöda inför kommande förändringar. Vi är flexibla och vi kan fundera ut ett lämpligt sätt för dig att överlåta bokföringsmaterialet. 

Kirjanpitopalvelut - Bokföringstjänster

 

Kirjanpidon hoidamme sinun tarpeiden mukaisella tavalla, kerran kuukaudessa tai vaikka kerran vuodessa. Halutessasi saat kuukausiraportit, josta voit seurata toimtasi kehitystä. Teemme myös tilinpäätöksen.

 

Vi sköter din bokföring enligt dina önskemål, månatligen eller årligen, och tar även hand om ditt bokslut. Du får månatliga rapporter om du så vill, så du kan följa med hur din verksamhet utvecklas.

 

 

Veroilmoitukset - Skattedeklarationer

 

Hoidamme kausiveroilmoitukset (arvolisäveroilmoitukset ja työnantajasuoritukset) sekä vuosi-ilmoitukset.

 

Vi tar hand om mervärdesskattedeklareringen och arbetsgivardeklareringen till skatteverket och den årliga skattedeklarartionen.

Toiminnan kehittäminen - Verksamhetsutveckling

 

Muutokset kuuluvat toimintaan. Niitä voi olla monenlaisia ja toisinaan saatat kaivata tukea, jotta ne saadaan hallitusti ja tuloksekkaasti hoidettua. Olemme tukenasi kun haluat saada kehittämistarpeet ja mahdolliset toimenpiteet selville ja laatia kehityssuunnitelman. Tuemme monipuolisesti myös aloittelevia yrittäjiä sekä yrittäjiä, jotka haluavat lopettaa tai siirtää liiketoimintansa toiselle. Yhteistyöverkostomme kautta saat tukea myös silloin, kun tarvitset erityisasiantuntemusta esimerkiksi lakiasioissa. 

 

Förändringar hör till all verksamhet. De kommer i olika format och ibland behöver du kanske stöd för att försäkra att förändringarna sker kontrollerat och effektivt. Vi är ditt stöd när du vill kartlägga utvecklingsbehov och möjliga alternativa tillvägagångssätt och göra upp en plan. Vi ger också mångsidigt stöd för nya företagare och företagare som vill avsluta eller överlåta sin verksamhet. Genom vårt kontaktnätverk får du specialtisthjälp i t.ex. lagärenden.

Uudenmaan Tilikartta Oy

Kasavuorentie 9 C

02700 Kauniainen

Y-tunnus 2657994-6

Tilitoimistopalvelut lähelläsi

Bokföringsbyrån nära dig

Vantaan Tilikartta           Vantaan Tilikartta             

Patotie 6 C                     Dammvägen 6 C                 01600 Vantaa                 01600 Vanda